Pradžia
lt
en

Informacija apie viešinimą

Projekto partneriai viešina informaciją projektą, paramos maisto produktais gavimo tvarką ir sąlygas, apie jų dalinimo datas ir vietas informuoja norinčius gauti paramą. Svarbu, kad projekto partneriai savo turimuose interneto puslapiuose ar socialinių tinklų paskirose pateiktų aiškią ir išsamią informaciją, pristatytų projektą, jo tikslus, rezultatus.

Svarbu žinoti, kad visos viešinimo priemonės (žinutės interneto puslapyje, skalbimai spaudoje, plakatai ir t.t.) turi būti paženklintos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ženklu. Įprastai Fondo ženklas naudojamas spalvotas, tačiau ant tamsaus pagrindo rekomenduojama naudoti baltus logotipus, ant šviesaus – juodus arba originalių spalvų ženklus. Jeigu originalių spalvų Fondo ženklas spausdinamas (klijuojamas) ant spalvoto paviršiaus, rekomenduojamas baltas jo apvadas, kurio plotis sudaro 1/25 stačiakampio ploto. Ant produkto pakuotės šis ženklas gali būti atspausdintas arba tvirtai užklijuotas. 

Spalvotas ženklas:

Spalvoto ženklo spalvų kodai:

Baltas ženklas juodame fone:

                                                                                              Juodas ženklas baltame fone:

Projekto viešinimo taisykles irŽenklo naudojimo instrukciją rasite čia.

Atsisiųskite: