Pradžia
lt
en

Projekto vykdytojas

Europos socialinio fondo agentūra

Esame organizacija, siekianti, kad Europos Sąjungos investicijos, skirtos Lietuvos žmonėms, būtų prasmingai ir tinkamai panaudotos. Jau antrą dešimtmetį aktyviai prisidedame prie savo šalies raidos ir augimo. Šiandien mūsų kolektyve dirba beveik 200 kompetentingų specialistų, kurie sukaupė vertingos patirties bagažą:

  • informuojant ir konsultuojant pareiškėjus
  • vertinant paraiškas
  • rengiant paramos sutartis
  • prižiūrint, kad ES lėšos būtų panaudotos tinkamai, o projektai įgyvendinami kokybiškai
  • kartu su projektų vykdytojais ieškant geriausių išeičių iškilus sunkumams

Visuomet siekiame būti organizacija, kurioje lengva klientui ir gera darbuotojui.                     

Mūsų misija –  tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones

Mūsų vizija – Europos socialinio fondo agentūra – ESF srities lyderė Lietuvoje, patikima partnerė ir atsakinga darbdavė.

Siekdami įgyvendinti savo misiją, vadovaujamės Esfa veiklos politika ir puoselėjame šias vertybes:

  • profesionalumas – vertiname kompetenciją, esame darbštūs, lankstūs, orientuoti į tikslą, atsakingai dirbame ir pasiekiame kokybiškų rezultatų
  • pagarba – kiekvienas žmogus mums yra svarbus, vertiname jo nuomonę
  • bendradarbiavimas – siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais
  • lojalumas – tikime tuo, ką darome, stengiamės daryti geriausia, ką galime, didžiuojamės savo organizacija
  • tobulėjimas – mes nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe

Mūsų 2017–2019 metų strateginis tikslas - užtikrinti tinkamą skiriamų ES investicijų panaudojimą ir suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkantį organizacijos veiklos valdymą.

Daugiau apie mus kviečiame žiūrėti vaizdo pristatyme: